Program

Predbežná verzia programu program_verzia_10_final.xls

Program sme sa snažili zostrojiť čo najskôr, aby ste vedeli dostatočne včas si vybrať a pripraviť sa.
Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť program bez predošlého upozornenia.