Foto sútaž

Fotografická súťaž na zapojenie kreativity náštevníkov. Konať sa bude na festivale. Vyhodnotenie vašich fotografií bude po festivale.

Popis súťaže

Cieľom fotosúťaže je zachytiť festival očami návštevníka.

 

Pravidlá súťaže

 • Súťaž je rozdelená do troch tématických okruhov
 • Súťažné fotografie musia byť vyhotovené počas festivalov Hangukon a Nipponfest a zaslané do 21.11.2015 na mailovú adresu foto.nipponfest@gmail.com s predmetom Fotosutaz
 • Fotografie by mali byť v rozumnom rozlíšení, nemusíte zasielať 20MB súbory.
 • Akceptujú sa len súbory formátu jpg.
 • Fotografie môžu byť mierne upravené, nesmú byť ale zmenené.
 • Súťažiaci môže zaslať maximálne 2 fotografie za jeden tématický okruh
 • Súťažné fotografie zasielajte za všetky okruhy naraz
 • Dodatočné posielanie fotografií alebo výmena fotografií nie je povolená
 • Fotografie smú byť vyhotovené smartfónom
 • Fotografie vyhodnotí porota a vyberie najlepšieho fotografa
 • O najlepšiu fotografiu budú hlasovať fanúšikovia a návštevníci na web stránke a soc. sieťach
 • Dva tématické okruhy nájdete uverejnené nižšie, tretí bude uverejnený na festivale
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci organizátori a oficiálni fotografi festivalov

Súťažiaci súhlasí s možnosťou využitia zaslaných fotografií na reklamné účely festivalu. Každá takto použitá fotografia bude uvádzať aj autora fotografie.

Témy súťaže

- Different Perspective (iný uhol pohľadu)
- Selfie
- Tretia téma bude zverejnená na festivle

0Komentárov