Nippon Quest

Myslíte si, že vás už Nipponfest a Hangukonu nemôže ničím prekvapiť? Chcete pridať zážitku na vašom obľúbenom festivale nový rozmer? Prihláste sa do súťaže Nippon quest!

Počas tejto novej súťaže budete riešiť zaujímavé interaktívne úlohy prepojené s workshopmi, prednáškami a celkovým dianím na festivale. Nebudete potrebovať rozsiahle vedomosti, postačí bystrý um, šikovnosť a všímavosť. Riešením a vykonávaním úloh možno objavíte nejedno zákutie Nipponfestu a Hangukonu, o ktorom ste doteraz netušili.

 

Pravidlá súťaže

  • do súťaže sa môžu prihlásiť tímy 2 až 4 ľudí – čím viac ľudí v tíme, tým lepšie, niektoré úlohy môžu byť zamerané na vzájomnú spoluprácu
  • súťaž bude prebiehať počas soboty aj nedele
  • za každú vyriešenú úlohu dostanú súťažiaci body
  • ku každej úlohe bude jedna, či viac nápovied, ich využitím však dostanú za vyriešenú úlohu menej bodov
  • úlohy sa budú sprístupňovať postupne (úlohy môžu byť odomykané napr. každú hodinu, prípadne na získanie zadania novej úlohy použijú body získané z predchádzajúcich úloh)
  • víťazom bude tím, ktorý vyrieši najviac úloh, pri rovnosti počtu vyriešených úloh budú rozhodovať body

V prípade, že nemáte ísť s kým do tímu, tak neváhajte využiť chat a zanechajte odkaz pre ostatných, ktorí by tiež hľadali ľudí do tímu.

 

Registrácia

Registrácia je do súťaže prebieha prostredníctvom mailov. Registračné maily s predmetom správy "Nipponquest Registracia" posielajte na: quest.nipponfest@gmail.com. 
 

Registračné údaje


* povinné údaje

  • Názov tímu*:
  • Mená členov tímu*
  • Kontaktný mail*:

 

Dátum ukončenia registrácie

10.11.2016 do 12:00

 

Kontaktné údaje

Prípadné otázky posielajte na mail: quest.nipponfest@gmail.com

0Komentárov