Nábor prednášajúcich

Milí naši priaznivci. Chcete sa aj Vy podieľať na tvorbe programu festivalu
Hangukon? Ak sa na to cítite, chcete skúsiť niečo nové, spoznať nových
ľudí, podeliť sa o svoje znalosti, neváhajte. Pošlite mail na adresu
[email protected] a stante sa súčasťou nášho festivalu.

Váš organizačný team

0Komentárov