Kórejská poviedková súťaž - fanfiction

Pravidlá

 • ​Poviedky musia spadať do kategórie Fanfiction.
 • Téma fanfiction musí súvisieť s Kóreou.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine.
 • Poviedky nesmú byť do vyhlásenia výsledkov poslané do inej súťaže.
 • Autor poviedky môže do súťaže poslať maximálne dve práce.
 • Zaslaním práce dávajú autori svoj súhlas na publikovanie práce.
 • Obsah poviedky nesmie presiahnuť hranicu 18+ (žiadny opis sexuálnych scén, násilie, opis krvavých a vražedných scén, prvky rasizmu a iné nevhodné prvky definované v literatúre pod kategóriou 18+).
 • Organizátor má právo prácu nezaradiť do súťaže ak nespĺňa podmienky alebo pravidlá súťaže.

Práca musí obsahovať

 • meno a priezvisko autora
 • vek autora
 • adresu autora
 • email autora
 • názov diela
 • fandom a zoznam hlavných postáv
 • kľúčové slová – tags (nepovinné)

Formálna stránka práce

 • Maximálny počet normostrán na jednu poviedku je 20 strán.
 • Písmo Times New Roman veľkosť písma 12 a riadkovanie 1
 • Formát .doc alebo .docx

Hodnotí sa

 • Gramatická stránka diela
 • Štylistická stránka diela
 • Obsahová stránka diela

Uzávierka súťaže: 6.11.2016

Práce posielajte na [email protected]

0Komentárov