Výtvarná súťaž

Po prvý krát sa na festivaloch Nipponfest a Hagukon môžete zúčastniť kresliacej súťaže!

Témy súťaže

 • Krásy a hrôzy japonskej a kórejskej mytológie
 • Obľúbená celebrita trochu inak
 • Reálny život vs Anime

Pravidlá súťaže

 • Kresba musí tematicky súvisieť s danou témou
 • Musí ísť o vlastnú tvorbu
 • Preferované budú predovšetkým práce v digitálnej forme (po dohode s koordinátorom je možné prácu dodať aj osobne)

Takže kreslite, maľujte a tvorte! Tešíme sa na vaše diela.

Registrácia do súťaže

*povinné údaje

 • Meno a priezvisko*:
 • Nick (prezývka):
 • Kontaktný mail*:
 • Názov diela*:
 • Zvolená téma*:

Práce posielajte spolu s registračným mailom na adresu: [email protected]

Uzávierka súťaže je 7. november 2016

0Komentárov